La dona té un apartat especial en l'informe. Pel que fa a la presència de dones en els àmbits científics i tecnològics, a Catalunya, les dones tenen una alta participació en estudis de ciències de la vida, com la biologia (64,97%), la biomedicina (76,52%), la medicina (68,96%), la biotecnologia (57,2%) i la química (46,72%). Per contra, la participació de la dona és molt més reduïda en els estudis de física (26,26%) i les matemàtiques (28,42%), així com en graus de formació professionals vinculats a la tecnologia. La nota inclou que no hi ha gens intrínsecs en aquests camps que els facin més o menys aptes per a homes o dones.