La Cambra de Comerç de Barcelona calcula que Catalunya necessita una inversió d'uns 45.000 milions d'euros fins a l'any 2030 per eliminar el dèficit en infraestructures, després de denunciar que l'Estat ha deixat d'executar uns 8.000 milions en el període 2001-2018. Aquestes xifres estan recollides en l'estudi monogràfic Impacte econòmic del dèficit d'inversió en infraestructures de l'Estat a Catalunya, que ahir va presentar la Cambra en un acte al qual va assistir el president de la Generalitat, Quim Torra.

Els 45.000 milions que l'organisme de la Cambra reclama són la suma de la inversió que haurien d'assumir preferentment les tres administracions amb competències en la matèria (l'Estat, la Generalitat i el sector local), dels quals la major part, encara que no quantificada per l'estudi, correspondria a l'Estat. Amb aquest esforç inversor, Catalunya rebria en inversions l'equivalent al 19% del seu pes en el PIB espanyol.

3.800 milions anuals

La inversió bruta anual que reivindica la Cambra se situaria en els 3.800 milions, un augment substancial respecte als 2.576 milions d'inversió bruta en infraestructures que Catalunya ha rebut de mitjana durant el període 2001-2013. Aquesta injecció de recursos inclou el 2% de depreciació de l'estoc de capital, que és una despesa necessària per mantenir les infraestructures i per substituir les que acabin la seva vida útil.

Les prioritats

L'organisme ha elaborat també una llista de projectes prioritaris per als propers anys que requeririen una inversió de 15.200 milions d'euros, entre els quals es troben el Corredor Mediterrani, l'ampliació de la xarxa de Rodalies i la finalització de les obres d'ampliació dels ports de Barcelona i Tarragona, així com la revisió del pla director de l'Aeroport de Barcelona. D'aquesta xifra, el 34,6% aniria a parar a la xarxa ferroviària de passatgers i una altra del 34,4% a la xarxa viària; mentre que el 12,4% es destinarien a aeroports, el 8,5% a ports, el 6,4% a la xarxa ferroviària de mercaderies i el 3,7% a centres logístics.

L'estudi presentat a la Llotja de Mar dedica un capítol específic a la inversió en infraestructures no executada per l'Estat i que ascendeix a prop de 8.000 milions d'euros entre el 2001 i el 2018, fet que situa el grau d'execució en el 73,7% de mitjana, sent 2018 un dels anys amb registres més baixos, del 54%. En comparació amb el conjunt d'Espanya, l'Estat ha invertit 107 euros de mitjana anuals per català, enfront dels 136 de mitjana de la resta d'autonomies, el 27% menys, segons l'estudi. Com a conseqüència de la no execució d'aquests 8.000 milions, Catalu-nya ha deixat de generar prop de 20.000 milions d'euros de facturació addicional i de crear 111.500 llocs de treball a temps complet, cosa que hauria generat unes rendes salarials de 3.776 milions d'euros i unes rendes fiscals i de cotitzacions de 3.895 milions.

Transferir recursos

Amb aquestes dades a la mà, la Cambra exigeix a l'Estat que executi les inversions que són de la seva competència sense dilacions i, si no ho fa, l'ha instat a transferir a la Generalitat els recursos econòmics o els actius (com els ports i els aeroports) per tal d'evitar que el dèficit en la dotació de capital en infraestructures segueixi creixent.

Durant la presentació, el president de la Generalitat, Quim Torra, va agrair l'estudi, que al seu judici «posa xifres a l'impacte de la desconnexió de l'Estat en relació amb Catalunya», i va assegurar que «denunciar els incompliments és justícia social, perquè afecten tots els catalans».