El nombre d'afiliats estrangers a la Seguretat Social a Catalunya va augmentar un 7,76% al novembre en comparació amb el mateix mes del 2018, fins als 514.931 totals, segons dades del Ministeri de Treball. Aquest percentatge representa 37.084 nous afiliats estrangers respecte a fa un any, mentre que en comparació amb el mes anterior es van registrar 6.118 afiliats menys (-1,17%). Amb aquestes xifres Catalunya concentra el 24,25% dels afiliats estrangers del conjunt de l'Estat. Per demarcacions, els afiliats estrangers van augmentar un 8,21% a Barcelona fins als 379.519, un 7,45% a Lleida fins als 34.616, un 7,10% a Girona fins als 56.096 i un 5,09% a Tarragona fins als 44.699.

Per tipologies, dels 514.931 estrangers afiliats a la Seguretat Social, 437.137 pertanyien al sistema general, 77.113 eren autònoms i 681 al sistema del mar. Dins del general, 30.121 pertanyien al sistema de la llar i 15.146 a l'agrari.

Del total d'afiliats estrangers a Catalunya, 297.1010 eren homes i 217.830 dones. A més, 169.258 provenien de països de la Unió Europea (UE) i 345.673 de fora de la mateixa.

A l'Estat, es van registrar un 7,19% més d'afiliats estrangers que fa un any fins als 2.123.454. Pel que fa al mes anterior, hi va haver un descens de l'1,22% (-26.317 afiliats). Del total, el 56,32% eren homes i el 43,68% dones. Per origen, el 59,73% provenien de països de fora de la UE i el 40,27% de països de la UE.