La constitució de societats mercantils va augmentar el 4,1% durant el quart trimestre del 2019 a Catalunya, en comparació del mateix període del 2018, segons dades del Col·legi de Registradors. Així, en els darrers tres mesos de l'any es van constituir 4.319 societats. Es tracta del segon territori a l'Estat amb més constitucions, per darrera de Madrid (5.325), tot i que en aquest cas l'increment va ser de l'1,3%. Al conjunt de l'Estat es va mantenir la constitució de societat mercantils amb un total de 22.650 en el quart trimestre i 94.840 en el global de l'any, un 1,2% menys que l'any anterior. Pel que fa a l'evolució durant l'any, el primer trimestre la constitució de societats va registrar un increment de l'1,4% en el primer trimestre, descensos del 4,2% i del 2,3% en el segon i tercer respectivament, i estabilitat en el darrer trimestre pel que fa a les dades estatals.

Per territoris, el major increment en el quart trimestre el registra La Rioja (13,3%), seguida de Catalunya (4,1%) i Castella i Lleó (3,7%). Per contra, el major descens es dona a Cantabria (-31,2%), seguida d'Aragó (-9%) i Navarra (-8,7%).

D'altra banda, les extincions de societats van arribar a les 8.856 en el quart trimestre, un8,1% menys que en el mateix període del 2018. En el global de l'any van augmentar un 5,2%. En el cas de Catalu-nya, es va registrar un increment de gairebé el 16%.