Els ODS regeixen els esforços de les nacions per aconseguir un desenvolupament sostenible l’any 2030. No obstant, la tasca no implica només governs i institucions internacionals sinó que, com subratllen les Nacions Unides, «tothom és necessari per aconseguir aquests objectius ambiciosos».

Un dels actors imprescindibles és el sector empresarial, que ha d’alinear les seves estratègies i actuacions amb els ODS per minimitzar els seus impactes negatius i protegir el nostre futur. A més, incloure els ODS en les estratègies de Responsabilitat Social Corporativa (RSC) de les empreses no està renyit amb la rendibilitat i contribueix a millorar la seva reputació i generar confiança i respecte per part dels usuaris.

Empreses com Mercadona han comprès ja que tots tenim molt a guanyar si assumim un paper protagonista en el canvi i, per això, han alineat les seves estratègies i operativa amb l’Agenda 2030, adoptant un ferm compromís amb el compliment dels seus objectius.

En aquest sentit, la cadena de supermercats és signant des del 2011 del Pacte Mundial, iniciativa a través de la qual l’Organització de les Nacions Unides promou els diferents Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), i la implicació de la companyia es concreta en nombroses accions amb les quals, al llarg de l’any, ha treballat per donar resposta a les necessitats plantejades per aquells ODS en els quals més influeix l’impacte de la seva activitat. Són els següents:

1. Final de la pobresa

Mercadona col·labora amb iniciatives i associacions l’objectiu de les quals és ajudar a reduir la pobresa entre els col·lectius més desfavorits.

2. Gana zero

La col·laboració amb menjadors socials i bancs d’aliments afavoreix la redistribució d’aliments i facilita l’accés a una alimentació saludable a persones en risc d’exclusió.

3. Salut i benestar

Per a Mercadona i els Proveïdors Totaler, el més important és oferir un ampli assortiment de productes frescos i saludables i amb la màxima seguretat alimentària.

4. Educació de qualitat

Mercadona potencia les habilitats i coneixements de la plantilla constantment i aposta per la formació contínua a través de, per exemple, col·laboracions com la que manté amb EDEM Escola d’Empresaris.

5. Igualtat de gènere

Es regeix pel principi d’equitat «mateixa responsabilitat, mateix sou» i ofereix les mateixes oportunitats de promoció interna a tota la plantilla, tal com es detalla en el Pla d’Igualtat firmat amb els sindicats.

6. Treball decent i creixement econòmic

La plantilla de Mercadona té feina estable i de qualitat, amb contractes fixos i salaris per sobre de la mitjana del sector.

7. Indústria, innovació i infraestructura

Col·labora amb fabricants i proveïdors per fomentar un creixement compartit i sostenible que genera valor, a través de desenvolupar conjuntament novetats i millores a l’assortiment amb una ràtio d’èxit del 82%.

8. Reducció de les desigualtats

Mercadona ofereix igualtat de condicions i oportunitats a tota la plantilla, sense cap tipus de discriminació. 1

9. Ciutats i comunitats sostenibles

Manté un compromís ple amb la protecció del medi ambient i l’aprofitament eficient dels recursos naturals i l’economia circular.

10. Producció i consum responsables

Tant Mercadona com els Proveïdors Totaler que hi col·laboren apliquen bones pràctiques i fomenten la producció responsable.

11. Acció pel clima

Mercadona disposa d’un Sistema de Gestió Ambiental propi amb l’objectiu d’optimitzar els seus processos i reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle.

12. Vida submarina

Treballa conjuntament amb els proveïdors per garantir el seu compromís amb la sostenibilitat dels productes de pesca.

13. Aliances per aconseguir els objectius

Mercadona col·labora estretament amb diferents entitats i associacions.