Les empreses auxiliars de l'automoció del Bages confien que podran recuperar l'activitat al 80% en els propers mesos després de la dràstica caiguda dels mesos de març i abril per la covid-19. Així ho van manifestar en una jornada celebrada la setmana passada a la Cambra de Terrassa, en què van participar A. Raymond Tecniacero, Denso, Esmebages, Grup Jordan i Inoxforma. La trobada reunia catorze empreses catalanes de l'automoció i indústries auxiliars amb l'objectiu de posar d'acord quines són les necessitats immediates del sector.

Les empreses van compartir la seva preocupació per l'escenari d'incertesa que viu el sector i la necessitat de donar resposta a tendències de futur com la sostenibilitat i el cotxe elèctric. Així, es va posar de manifest la importància de construir de manera progressiva un ecosistema que possibiliti el trànsit de la forta capacitat industrial i tecnològica cap a aquestes noves tendències.

La recerca i el desenvolupament, juntament amb un fort increment de la formació professional dual, es consideren pilars bàsics que han d'anar acompanyats d'una recurrent informació sobre la potencialitat de la indústria catalana als llunyans centres de decisió de les grans marques. Per això, el sector demana la implicació de les Cambres en l'estructuració de plans industrials i en la presentació de projectes consolidats per acudir a les ajudes esperades de la Unió Europea, amb destins finalistes.

Durant la trobada va quedar palesa la incertesa sobre el futur pel que fa a l'evolució del sector tradicional de l'automoció, una indústria que suposa el 10% del PIB i el 15% de la recaptació fiscal amb una ocupació de qualitat.

Els eixos sostenibilitat i cotxe elèctric, amb un 40% menys de components i reparacions, són tendències clares sectorials amb un futur de conducció assistida. Les empreses enfocades a la producció per al mercat dels vehicles elèctrics perceben una recuperació més ràpida i una millor previsió de les comandes dins d'aquest exercici i del proper.

Es considera, però, necessària una «política proactiva» de desenvolupament de l'ecosistema del cotxe elèctric, amb infraestructures, formació i detecció de nínxols de mercat lligats a nous conceptes de mobilitat i logística, entre d'altres. Una aposta per la fabricació de bateries es considera fonamental, atès que aquests component pot arribar a representar fins a un 40% del valor d'un cotxe elèctric.

Administrativament, i en comparació amb experiències reals d'algunes empreses participants en les seves plantes en altres països, es demana una àmplia simplificació dels tràmits administratius i de la legislació laboral que possibiliti una necessària flexibilitat. A la vegada, es considera que els incentius a la renovació del parc de vehicles hauria d'enfocar-se cap a la compra de cotxes de fabricació dins l'Estat i així potenciar tot l'entramat d'indústria auxiliar que molts cops se sent poc o gens atesa en comparació amb els grans fabricants, quan és qui, en conjunt, aglutina un nombre més gran de llocs de treball, actualment amb fortes amenaces a la seva continuïtat.

La «debilitat» de l'Estat espa-nyol i tenir lluny els centres de decisió es considera un fort hàndicap, i per això es reclama un seguiment recurrent de l'activitat, nous models, trasllats de models entre plantes, processos de disseny «i no actuar sobre fets consumats, difícilment reversibles». Alhora, el sector també reclama «aprofundir en un pla de comunicació objectiu sobre la realitat, prestigi i capacitat de la indústria a Catalunya que s'ha de presentar recurrentment als headquarters dels principals fabricants».

Per a l'automoció, «cal una definició clara d'una política industrial que, en col·laboració amb l'Administració, compti d'una manera cabdal amb els agents econòmics i socials».

La sessió formava part de les activitats organitzades per la Comissió d'Economia Circular, Indústria i Competitivitat del Consell General de Cambres de Catalunya (CGCC). El debat va ser conduït per la vicepresidenta de la Cambra de Manresa, Elvira García, i el vicepresident de la Cambra de Terrassa, Santiago Sabatés, com a coordinadors d'aquesta comissió, que lideren les Cambres de Comerç de Tortosa, Valls, Manresa i Terrassa. També hi van participar els presidents de les cambres de Manresa, Sílvia Gratacòs, de Valls, Josep M. Rovira, i Terrassa, Ramon Talamàs.