L'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (Airef) ha proposat una revisió dels tipus reduïts d'IVA, dissenyats per facilitar l'accés a béns i serveis de primera necessitat, perquè considera que tot i complir l'objectiu «no ho fan de forma eficient des del punt de vista distributiu». Segons l'autoritat fiscal, aquesta revisió hauria de ser «compassada» amb la recuperació de l'economia. Aquesta és una de les propostes que ha traslladat en la presentació del primer estudi de la segona fase de l'Spending Review. En conjunt, s'analitzen 13 beneficis fiscals, amb un cost de 35.000 milions d'euros, el 60% del total. Una altra de les conclusions és que les declaracions conjuntes d'IRPF perjudiquen l'accés de les dones al mercat laboral.

Per a l'autoritat fiscal, la tributació conjunta de l'IRPF, disse-nyada per adequar l'impost a la composició de les rendes de la llar, aconsegueix el seu objectiu de beneficiar les llars que només tenen un perceptor de rendes, però al mateix temps desincentiva la participació de les dones en el mercat de treball.

Per aquest motiu, suggereix accelerar la seva desaparició i establir un règim transitori amb menor capacitat d'adaptar les seves decisions de participació a la nova situació. Paral·lelament, mentre la tributació conjunta estigui vigent, aposta per nous incentius per a la major participació de les dones en el mercat laboral.