01 de agost de 2020
01.08.2020
Regió7

L'economia catalana cau el 20,1% interanual en el segon trimestre de l'any

La variació intertrimestral ha estat, entre l'abril i el juny, en el període de més incidència de la covid-19, del 15,6% respecte dels tres primers mesos de l'any

31.07.2020 | 21:22
Bufalvent de Manresa, durant el confinament

L'economia catalana va caure el 20,1% durant el segon trimestre en comparació amb el mateix període de l'any passat per l'impacte de la pandèmia del coronavirus i l'aplicació de l'estat d'alarma, segons l'estimació avançada de l'Institut d'Estadística de Catalu-nya (Idescat). En el cas de l'economia espanyola, el descens interanual va ser del 22,1%. Pel que fa a la variació intertrimestral va ser del 15,6% davant del 18,5% del conjunt de l'economia espanyola. La reducció del PIB català supera de llarg les registrades durant la crisi financera del 2008, segons recorda l'Idescat, que remarca que tots els sectors econòmics han presentat taxes negatives, fet que reflecteix «la intensa recessió econòmica».

La millora de la situació sanitària a partir del mes de maig ha permès anar eliminant les restriccions de mobilitat i la recuperació de l'activitat, tot i que no s'ha aconseguit en tots els sectors, segons apunta l'Idescat, que publicarà les dades definitives el pròxim 10 de setembre.

En el sector de la indústria, la taxa interanual va ser del -22,1%, però amb impactes força diferents segons les branques d'activitat. Per una banda, destaca la intensa reducció d'activitat de les indústries afectades per les restriccions parcials del transport de mercaderies i el trencament de les cadenes globals de subministrament o per la forta reducció de la demanda, en el cas de la refinació de petroli. En canvi, altres sectors com l'alimentació, la química i la farmàcia van caure però no amb tanta intensitat perquè inclouen activitats essencials, que durant el confinament es van mantenir. Finalment, activitats com les arts gràfiques, els productes me-tàl·lics, la maquinària i els equips elèctrics presenten taxes de creixement negatiu, tot i que s'està començant a recuperar des del maig. La davallada d'activitat més important correspon al sector serveis, del 18,9%, que registra la pitjor dada de la sèrie històrica. Un dels factors que explica aquesta evolució és la situació dels serveis relacionats amb el turisme, ja que les fronteres han estat tancades fins al juny i es va restringir al màxim la mobilitat entre comunitats. La conseqüència ha estat una paralització de l'activitat del trànsit aeri, l'hoteleria i les agències de viatges i ha influït molt negativament en la restauració i les activitats artístiques i culturals, entre d'altres. També s'han vist afectats un conjunt de sectors que són proveïdors de serveis a les empreses, com per exemple la publicitat, els serveis tècnics i les activitats relacionades amb l'ocupació. Dins els serveis, hi ha sectors com les telecomunicacions, la informàtica i correus que han mantingut una activitat notable.

L'evolució de l'activitat de la construcció és el 23,4% inferior respecte del mateix període l'any anterior i ha empitjorat la caiguda d'activitat del primer trimestre de l'any. Finalment, l'agricultura manté la tendència negativa de trimestres anteriors, amb una taxa del -2,3%.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook