Els concursos de creditors inscrits a Catalunya s'han duplicat durant el mes de setembre en comparació amb l'any passat, segons les últimes dades publicades pel Col·legi de Registradors. Després de la frenada derivada de l'alentiment del procés concursal durant l'estat d'alarma i el fet que s'ampliés fins a final d'any el termini per fer concurs voluntari, aquest setembre les xifres s'han disparat. A Catalunya s'han inscrit 51 concursos, respecte als 26 de l'any passat, un increment del 96,2%. D'aquests, 48 són voluntaris i 3 necessaris. A Espanya, s'han fet 282 concursos de creditors, un augment del 55% en comparació amb els 182 de l'any passat.

L'objectiu del reial decret del Govern espanyol sobre concursos de creditors era ajudar temporalment les empreses en dificultats perquè poguessin ser rendibles abans d'haver de presentar un concurs. Però amb l'evolució de la pandèmia i la reobertura econòmica, la caiguda de concursos de creditors, que al juny era del 16,1% a l'Estat, es va anar alentint, fins a passar a ser del 6,5% al juliol i el 4,6% a l'agost. Ara, al setembre, la tendència s'ha revertit i a l'entrar al tram final de l'any comencen a créixer els concursos. Els concursos voluntaris a Catalunya, el mes d'agost van ser 37, mentre que al setembre 48, un augment del 29,7%. Per la seva banda, els concursos necessaris entre l'agost i el setembre es van mantenir intactes en tres.