Les pimes catalanes menys consumidores d'electricitat són les que la paguen més cara de tot Europa, després d'Itàlia, segons l'informe «Preus de l'electricitat a Europa comparats» de l'Observatori de PIMEC. Les companyies que consumeixen menys de 20 MW/h paguen a 24,72 cèntims el kW/h. Per als consumidors petits, el preu de l'electricitat s'ha mogut els darrers anys al voltant dels 25 cèntims, tres vegades més del que paguen els que consumeixen 20.000 MW/h o més. Els preus que paguen les empreses espanyoles amb menys de 20 MW/h de consum són l'11% més alts que la mitjana de França, Alemanya o el Regne Unit. També són el 54% més alts que la mitjana de les economies petites avançades i un 63% més alts que la mitjana de les economies menys desenvolupades.