Els pensionistes als quals Hisenda està embargant part de la pensió pels seus deutes tributaris tindran aquest mes un descompte més gran de l'habitual en la nòmina de la paga extra en compliment de la normativa tributària, que fins ara no s'estava aplicant correctament en aquests casos.

Segons han explicat fonts de la Seguretat Social a Europa Press, aquesta situació afectarà uns 75.000 pensionistes a qui Hisenda està embargant part de la pensió. No afecta, en canvi, els que perceben una pensió inferior al salari mínim interprofessional (SMI), ja que és inembargable.

Fonts d'Hisenda han explicat a Europa Press que diverses consultes emeses per la Direcció General de Tributs als exercicis 2016, 2017 i 2018 estableixen que els límits d'embargabilitat recollits en la Llei d'Enjudiciament Civil s'apliquen sobre la totalitat de les percepcions salarials, incloent també la paga extraordinària de la pensió, criteri que, segons afirmen, va ser ratificat per la mateixa Seguretat Social el 2018.

Així, sostenen les mateixes fonts, el que s'ha fet aquest mes és aplicar de manera estricta el criteri mantingut en diverses consultes tributàries des del 2016 i per la mateixa Direcció General d'Ordenació de la Seguretat Social el 2018.

D'aquesta manera, les fonts consultades insisteixen que no s'ha modificat cap criteri, sinó que el que s'ha fet és complir amb la normativa i aplicar el criteri adoptat en legislatures anteriors.

La Seguretat Social, per la seva part, ha explicat que aquest mes s'ha augmentat l'import a descomptar de la pensió a causa que en els mesos de paga extra s'estava deduint menys import del que corresponia a cert grup de pensionistes amb embargaments amb Hisenda.

Aquest mes als pensionistes els toca rebre el que es coneix com la paga extraordinària de Nadal, a més de la nòmina ordinària. Tot i que la Seguretat Social ordena el pagament als pensionistes en els primers dies de desembre, és freqüent que els bancs l'avancin al 25 de novembre, és a dir, a avui.

Aquesta retenció més gran, per tant, ha afectat la nòmina de novembre per ser mes de paga extra (l'altre és al juny), per la qual cosa el mes que ve no s'aplicarà, i sempre només per a aquells pensionistes que tenen embargaments amb Hisenda.