Així ho ha manifestat Delgado durant la seva intervenció en un esdeveniment coorganitzat pel Banc d'Espanya, el Fons Mundial per a la Naturalesa (WWF), el Ministeri d'Economia i el Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic, que busca impulsar el paper del món financer en el procés de descarbonització.

"Les entitats mesuren i gestionen riscos bancaris clàssics, com el de mercat o l'operacional, però, fins ara, no estarien considerant plenament els denominats riscos físics, derivats dels efectes directes del canvi climàtic", ha indicat.

També s'ha referit a la importància dels riscos de transició, derivats de les polítiques i regulacions públiques, canvis tecnològics o de comportament relacionats amb la descarbonització. La subgovernadora del Banc d'Espanya ha afirmat que quan les entitats gestionen els seus riscos d'una manera adequada, estan afavorint una assignació eficaç dels recursos econòmics disponibles, al discriminar aquells projectes amb més probabilitat d'èxit d'aquells que no són viables a mitjà termini.

En aquesta línia, ha subratllat que la incorporació d'aquests nous elements a la gestió tradicional dels riscos bancaris no suposa cap conflicte, sinó més aviat al contrari.

No obstant, Delgado ha admès que tant els riscos físics com de transició poden afectar en última instància la solvència dels clients bancaris, el valor de determinats actius negociats o usats com a garantia, a més d'incrementar la freqüència i severitat d'esdeveniments operacionals derivats de la meteorologia.

"És ben sabut que les mesures transformadores per canviar el nostre model productiu afectaran els acreditats bancaris", ha assenyalat, afegint que, en alguns casos donaran lloc a oportunitats, i, en altres, impactaran negativament en el model de negoci de determinats sectors. Al seu torn, ha indicat que els supervisors i bancs centrals també han de contemplar aquests riscos en les seves anàlisis, ja sigui en la seva feina com a supervisors macroprudencials o a l'hora de realitzar previsions econòmiques.

"Igual que en el cas del sector bancari, la incorporació d'aquests impactes a les nostres anàlisis no només no implica cap problema, més enllà dels reptes metodològics, sinó que és necessària", ha asseverat.

Delgado ha dit que els supervisors no poden ignorar els canvis plantejats per la llei de transició, donat que tindran efectes "molt considerables" i fins i tot sistèmics sobre determinats sectors d'activitat.

De fet, ha precisat que el Banc d'Espanya està col·laborant amb el Ministeri de Transició en l'avaluació d'aquest impacte en els sectors i l'economia.

Per un altre costat, ha fet al·lusió al paper dels inversors. En la seva opinió, la creació i posterior desenvolupament dels bons verds, al marge d'iniciatives oficials i com a resposta fonamental a la demanda d'inversors privats, demostra el creixent interès per la inversió responsable.

"Només s'ha de fullejar la premsa per comprovar que es tracta d'una tendència consolidada", ha assenyalat la subgovernadora del Banc d'Espanya, que ha insistit que igual que no es pot analitzar la solvència empresarial sense informació comptable fiable i homogènia, no es pot avaluar el risc de l'activitat mediambiental sense comptar amb informació homologable".