L'import de les pensions a Catalunya durant el mes de desembre va situar-se en una mitjana de 1.056 euros mensuals, el 2,3% més respecte al mateix període de l'any passat. Segons les dades publicades ahir pel Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, a Catalunya es van abonar més d'1,73 milions de pensions, una xifra que representa el 17,72% respecte del total a l'Estat. Bona part de les prestacions atorgades al territori -més d'1,13 milions- corresponen a jubilacions, amb un import mitjà de 1.191,05 euros mensuals. Al conjunt de l'Estat, la pensió mitjana per jubilació és de 1.170,26 euros al mes, mentre que l'import mitjà de totes les pensions és de 1.017,97 euros mensuals.

El mes de desembre, a l'Estat es van assignar un total de 9,8 milions de pensions, el 0,08% més respecte al mateix mes de l'exercici anterior. Pel que fa a l'import, es va incrementar el 2,23% en comparació de l'any passat. Per tipus de prestació, les jubilacions són les més nombroses a Catalunya.