L'Audiència Provincial d'Oviedo ha condemnat Deutsche Bank a pagar les despeses de taxació d'un préstec, en una sentència pionera que arriba sense que el Suprem s'hagi pronunciat sobre a qui correspon el seu abonament. Els magistrats confirmen la sentència de primera instància recorreguda per l'entitat, i destaquen que «davant la falta d'una norma nacional aplicable a falta de pacte que imposés al prestatari el pagament de la totalitat o d'una part d'aquestes despeses», no cal negar al consumidor la devolució de les quantitats abonades. La sentència es remet a la de juny de 2020 del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que estipulava que les quantitats pagades en concepte de despeses d'hipoteca arran d'una clàusula declarada abusiva han de ser retornades al consumidor tret que el dret nacional disposi el contrari.