El nombre de turistes internacionals a Catalunya ha caigut el 94,4% el novembre, fins a 58.794 visitants, segons les dades de Moviments Turístics en Fronteres publicades per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). En l'acumulat de l'any, aquest indicador ha caigut el 79,4%, fins a 3,8 milions de visitants estrangers. Aquesta disminució també ha provocat un descens de la despesa turística. El novembre, aquesta dada s'ha situat en 43,2 milions d'euros a Catalunya, el 95,5% interanual menys en comparació amb el mateix mes de 2019.

En els onze primers mesos de 2020, la despesa turística ha caigut el 82,4%, fins a 3.555 milions d'euros. El novembre, el nombre de pernoctacions ha estat de 391.398 a Catalunya, el 91,9% anual menys.

La despesa mitjana per persona també ha caigut, tot i que en menor proporció. En concret, ha disminuït el 20,6% al novembre, fins a 736 euros per turista. En l'acumulat de l'any, la despesa mitjana per visitant s'ha situat en 941 euros, el 14,5% menys en comparació amb el mateix període de l'any anterior. La despesa mitjana diària per persona ha caigut el 45,1% el novembre, fins a 110 euros. Entre gener i novembre, la xifra mitjana ha arribat a 161 euros, el 18,6% menys.

La durada mitjana dels viatges, en canvi, ha augmentat notablement. El novembre, els viatges de turistes internacionals han estat de 6,7 dies de mitjana, el 44,6% més que en el mateix mes de 2019. En l'acumulat de l'any, la durada mitjana ha estat de 5,8 dies, el 5% superior a la xifra registrada en el mateix període de l'any anterior.

A l'Estat, la despesa total dels turistes internacionals el mateix mes ha disminuït el 90,8% respecte a l'anterior novembre, fins a 467 milions d'euros. La despesa mitjana s'ha situat en 1.022 euros, amb una baixada anual del 6%. La despesa mitjana diària ha estat de 115 euros, el 28,9% menys.