L'Ajuntament de Manresa ha creat una aplicació per tal de poder consultar l'evolució de les dades del mercat de treball a la ciutat. Es tracta d'una infografia que permetrà a la ciutadania visualitzar l'evolució de la taxa d'atur i l'ocupació al municipi d'una manera ràpida i senzilla. Es podran consultar dades com ara la taxa d'atur registrada per sexe, la taxa d'atur registral per ciutats de 50.000 a 100.000 habitants de la província de Barcelona, la taxa d'atur registral per estructura d'edat o les contractacions recollides per tipologia de contracte i per sexe. L'aplicació també recollirà les dades trimestrals relacionades amb l'ocupació i les xifres registrades trimestralment sobre les afiliacions a la Seguretat Social i l'afiliació a la Seguretat Social per sector d'activitat. La infografia s'actualitzarà mensualment a la web de l'Ajuntament de Manresa, dins l'apartat d'Informació Socioeconòmica.