Catalunya va tancar el 2020 amb 8.229 instal·lacions d'autoconsum a partir d'energia fotovoltaica en servei, xifra que multiplica per 3,5 els equips que hi havia l'any anterior, segons dades de l'Observatori de l'autoconsum a Catalunya, de l'Institut Català d'Energia (ICAEN). La potència instal·lada en aquesta modalitat va assolir els 84,5 MW i va registrar un creixement anual del 141%, fins a duplicar la capacitat d'autoproducció d'electricitat a partir del sol els últims 12 mesos Segons les xifres de l'ens adscrit al Departament d'Empresa i Coneixement, el 2020 es van posar en marxa 5.869 noves instal·lacions, que totalitzen 49,47 MW de potència. Des de principis del 2019, es registra un increment trimestral mitjà del 48% en els nous equips.