El nombre de concursos de creditors presentat per empreses i famílies el 2020 va caure un 17% a Catalunya respecte al 2019, fins als 2.003, segons dades provisionals de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Catalunya va ser el territori de l'Estat amb un nombre més alt d'empreses i famílies en concurs, seguit de la Comunitat de Madrid (1.099) i el País Valencià (947). Entre els tres, van concentrar el 60,3% del total de l'Estat. Al quart trimestre, la xifra d'empreses i famílies en concurs de creditors a Catalunya va augmentar el 12,2% anual, fins als 788, i es va disparar el 73,5% si es compara amb els 454 concursos presentats al tercer trimestre.

Al conjunt de l'Estat, les xifres globals del 2020 van mostrar un descens del 13,6% anual, fins als 6.718 expedients, i al quart trimestre van pujar el 5,8%, fins als 2.428. El 2020 inclou els mesos més durs de confinament i inactivitat per la pandèmia i la moratòria decretada pel Govern espanyol, fins al pròxim 14 de març, en el deure de presentar concurs a les empreses més afectades i dels jutges d'admetre a tràmit les sol·licituds.

Del total de concursos presentats el 2020 a Catalunya, 1.985 eren voluntaris i 18 necessaris, i pel que fa a la seva naturalesa jurídica, 993 eren de persones físiques sense activitat empresarial i 1.010 empreses (125 eren persones físiques, 69 societats anònimes, 796 Societats de Responsabilitat Limitada (SRL) i 20 d'altra naturalesa). Si es té en compte només d'empreses, van sumar un total de 1.010, això és un 14% menys que en el global del 2020. No obstant això, en el quart trimestre van pujar el 10,5% respecte el mateix període de l'any passat, fins a les 368 davant les 333 del 2019.

De les 368, la majoria (170) tenen una facturació de fins a 250.000 euros, 61 entre mig milió d'euros i un milió d'euros i 39 entre 250.000 euros i mig milió. En 28 casos, la facturació se situa entre un i dos milions d'euros, en 21 entre dos i cinc milions d'euros, en 6 entre 5 i 10 milions i en tres més de deu milions d'euros. D'altra banda, 340 de les 368 empreses que han presentat concurs són pimes amb menys de 50 assalariats. Els sectors més perjudicats al quart trimestre, han estat la indústria amb 48 empreses en concurs, la construcció (43), el comerç (64), el transport (19) i l'hostaleria (53), entre d'altres.