El físic i filòsof britànic Allan Chalmers assegurava que, durant les crisis, un descobreix el que és realment. Hem passat un exercici que ha posat a prova la nostra societat, la nostra sanitat i la nostra economia. Malgrat les dificultats, Espanya ha transitat com a país en una direcció clara: apostar per la recuperació a través d'una economia descarbonitzada, equilibrada i justa amb tots els ciutadans. I és aquí on el sector privat, i l'energètic en particular, han hissat veles per imprimir velocitat a aquesta transició.

Després d'un any marcat per la Covid-19, arribem al2021 amb les esperances posades en la vacuna que renova el nostre impuls per fer front a la necessària recuperació de la nostra economia, afectada per una emergència sanitària sense precedents en les últimes dècades. El retrocés dels indicadors econòmics el 2020 i la tercera onada de l'epidèmia criden a la prudència, però Espanya, juntament amb les seves administracions i sector privat, ja ha traçat els primers passos per abordar el camí del creixement.

Durant els últims mesos, les grans empreses han continuat invertint i oferint solucions a les necessitats socials que han anat apareixent i adaptant la seva resposta constantment per fer-la més efectiva. Aquesta capacitat de resiliència, junt amb les oportunitats que ens dona la transició energètica, han de ser els catalitzadors de la recuperació.

Davant aquest escenari, el programa Next Generation de la UE és una de les principals eines de què disposem. Dels 750.000 milions d'euros previstos, el Consell Europeu vol que es destini almenys el 30% a la transició ecològica i el Govern espanyol ha augmentat la inversió verda al 37% dels fons assignats.

Són estímuls molt rellevants que hem d'aprofitar, sense demora, per palanquejar-hi la creació d'ocupació i la recuperació del nostre país, al mateix temps que lluitem contra el canvi climàtic i avancem cap a la descarbonització de la nostra economia.

Naturgy ja fa més de dos anys que va fer cap a un model de negoci sostenible, en el marc d'una transició energètica justa. La transformació de la companyia ens ha ajudat a fer front a un retrocés de la demanda energètica, i ens ha permès posar en marxa un ambiciós pla d'acció per abordar l'impacte de la Covid-19, dirigit a la societat en general i els nostres clients en particular.

La nostra empresa creu fermament que la transició energètica és aquí per quedar-se, i per això continuarà invertint en el marc d'aquesta nova economia verda. El centenar de projectes que hem presentat als fons europeus de reconstrucció formen part de la nostra contribució al desenvolupament econòmic d'Espanya, en un exercici de responsabilitat social que Naturgy no ha de deixar d'exercir mai.

Com a companyia i com a país, hem mirat sempre cap endavant, i ara més que mai, hem de fer nostres les paraules d'Ortega y Gasset quan afirmava que «només es pot progressar quan es pensa en gran, només és possible avançar quan es mira lluny».