El sector bancari ha atorgat 1,38 milions de moratòries a l'Estat per 54.144 milions d'euros des que va esclatar la crisi de la covid-19. Segons les últimes dades presentades ahir pel Banc d'Espanya -s'hi inclouen moratòries hipotecàries, moratòries de crèdit i moratòries sectorials- la banca ha acceptat un 92,4% de les sol·licituds presentades. Més de la meitat de les sol·licituds concedides (un 57,7%) són moratòries sectorials, mentre que les moratòries de crèdit i les moratòries hipotecàries representen el 26,2% i el 16,1%, respectivament. Pel que fa al saldo viu pendent d'amortització, en les moratòries sectorials és de 31.480 milions en les moratòries de crèdit és de 2.679 milions i en les hipotecàries de 19.955 milions. Les moratòries sectorials han beneficiat un total de 859.526 assalariats i 204.462 autònoms.