L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha obert la convocatòria d'una nova línia d'ajuts destinada a ens locals per a millorar el subministrament d'aigua en alta amb un pressupost total de 15 milions d'euros (MEUR). Aquesta subvenció també contempla la millora general de les prestacions de qualitat i quantitat de les xarxes locals i la millora de les infraestructures per fomentar l'ús eficient de l'aigua. La subvenció pot cobrir fins al 90% del total del cost de l'actuació. Es podrà presentar sol·licituds fins el 19 d'abril. Entre 2016 i 2020 s'ha obert cinc convocatòries d'ajuts, amb un valor de 60 milions d'euros.

La convocatòria contempla actuacions com el desenvolupament de pretractaments necessaris -filtració, decantació o estació de tractament d'aigua potable- i la millora de la garantia amb noves captacions i amb augment de la capacitat d'emmagatzematge. També contempla l'adequació de basses i embassaments, l'augment del rendiment de pous, la reposició de conduccions de fibrociment i ajuts a municipis que vulguin assumir la prestació del servei en nuclis que tinguin una xarxa no gestionada pel mateix municipi.

Entre 2016 i 2020 s'ha obert cinc convocatòries d'ajuts, quatre per al subministrament de municipis i una per a la millora de les xarxes supramunicipals. En aquest període s'ha destinat 60 MEUR per a impulsar actuacions que incrementin la garantia, tant en quantitat com en qualitat, de l'abastament en alta.