Els preus a Catalunya es van disparar durant el mes de març i van situar la variació interanual de l'Índex de Preus al Consum (IPC) en l'1,3%, més d'un punt per sobre la taxa registrada al febrer (-0,1%) i van assolir unes xifres que no es veien des de l'abril del 2019. Alhora, és la primera vegada que l'IPC creix per sobre de l'1% des de l'esclat de la pandèmia, segons les dades publicades ahir per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). La forta pujada registrada aquest últim mes es deu a l'increment del preu dels subministraments de la llar com l'aigua, el gas i l'electricitat, que es van encarir el 3,7% respecte a l'exercici anterior; i dels carburants, que van pujar de preu el 4% en termes interanuals.

A Catalunya, també van impulsar el creixement de l'IPC sectors com l'alimentació (+1,6%), el vestit i el calçat (+1,1%) i la sanitat (+0,9%). Van evolucionar en la mateixa línia, tot i que amb menys intensitat, la venda de mobles i articles de la llar -els preus es van encarir el 0,5% al març, dues dècimes més respecte al febrer- i l'oci i la cultura, amb una variació interanual dels preus del 0,2%, una dècima més en comparació al mes anterior.

Per contra, els preus als restaurants i hotels de Catalunya es van reduir el 0,6% al març, mentre que l'import de les begudes alcohòliques i el tabac va reduir-se el 0,1% en termes interanuals. Amb tot, els sectors que més van contribuir de forma negativa al creixement de l'IPC van ser les comunicacions i l'ensenyament. En el cas des de les comunicacions, els preus van caure el 4,9% al març, i ja acumulen nou mesos consecutius a la baixa. Quant a l'ensenyament, la davallada va ser del 4,1%, una xifra que s'ha mantingut invariable durant els últims cinc mesos.

Per demarcacions, Lleida i Tarragona van encapçalar el creixement de l'IPC el març, amb variacions de l'1,5%. A Barcelona i Girona l'encariment dels productes va ser inferior, concretament de l'1,2%.

A 'Estat, els preus es van augmentar l'1,3% al març, i van superar la taxa registrada el mes anterior (0%). Com a a Catalunya, l'IPC no registrava una variació tan accentuada des de l'abril del 2019, quan els preus van pujar l'1,5% en termes interanuals. Així mateix, el creixement respon a l'evolució en el preu dels subministraments de la llar (+4,3%) i dels carburants (+3,8%). Per contra, la caiguda més gran es va registrar al sector de les comunicacions, on l'IPC va reduir-se el 4,9% en termes interanuals. Altres activitats que van contribuir negativament al creixement de l'índex van ser l'oci i la cultura (-0,2%) i l'ensenyament (-0,2%).