Catalunya va exportar productes per 19.183 milions d’euros durant el primer trimestre, el 10,2% més respecte al mateix període de l’exercici anterior. Bona part de la millora es deu al comportament que van tenir les vendes a l’exterior al març, ja que el comerç internacional es va paralitzar l’any passat a partir de la declaració de l’estat d’alarma. Al març, les exportacions catalanes es van disparar el 36,1% en termes interanuals, fins als 7.584,1 milions d’euros, segons les dades publicades ahir pel Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme. Per altra banda, Catalunya va registrar un millor comportament respecte al conjunt de l’Estat, on les exportacions el primer trimestre van créixer el 4,9%, fins als 72.307,9 milions d’euros.

Catalunya va ser la tercera comunitat on més van créixer les exportacions el primer trimestre, superada només per Galícia (+10,9%) i Múrcia (+10,6%). amb tot, va ser la regió que més va contribuir al creixement de les vendes al conjunt de l’Estat. En concret, Catalunya va aportar 2,6 punts a l’increment de les exportacions, més de la meitat sobre el total (+4,9%). En aquest sentit, el pes de les exportacions catalanes sobre el conjunt d’Espanya també va augmentar. Aquest primer trimestre, Catalunya va representar el 26,5% de les vendes a l’exterior de l’Estat, una quota que el primer trimestre del 2020 era del 25,3%.

Per la seva banda, el sector químic continua encapçalant les exportacions a Catalunya, amb una quota del 29,2% sobre el total de les vendes a l’estranger. Segons les dades del ministeri d’Indústria, les empreses del sector van exportar productes per 5.599 milions el primer trimestre, el 10,8% més respecte al 2020. Tan sols al març, el sector químic català va incrementar el 22,6% les vendes a l’exterior, fins als 2.217,2 milions.

Els béns d’equip ocupen el segon lloc, amb un pes del 16,9% sobre el total. A Catalunya, el sector va vendre productes per 3.243,6 milions entre gener i març, l’11,7% en termes interanuals, mentre que les exportacions el mes de març es van disparar el 36,7%, fins als 1.275,9 milions. A continuació apareix el sector de l’alimentació, que durant el primer trimestre va exportar per valor de 2.760,8 milions, el 5,5% més respecte a l’exercici anterior. Entre gener i març, el sector alimentari va representar el 14,4% sobre el total de les exportacions catalanes.