La nova factura elèctrica, que entrarà en vigor l’1 de juny, abaratirà com a mínim entorn del 3,4% el rebut dels 19 milions de consumidors domèstics acollits a la tarifa regulada (PVPC) sense discriminació horària, segons les estimacions de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC). En concret, l’abaratiment del rebut de la llum per a aquests consumidors amb el nou model serà per la reducció d’un 68% en el component regulat de la factura (els peatges -el cost de les xarxes de transport i distribució- i els càrrecs -els costos associats al foment de les renovables, a les extrapeninsulars i les anualitats del dèficit de tarifa-), que representen entre el 50-55% de la factura final. El 24% restant del que es paga al rebut de la llum correspon al cost de l’energia i una mica més del 21% als impostos que s’inclouen.

Amb tot, en el cas dels consumidors ja acollits a peatges amb diferenciació horària -uns 10 milions- el nou esquema farà que la factura de peatges i càrrecs augmenti uns 2 euros al mes. Però fonts de la CNMC van indicar que l’objectiu dels nous peatges i càrrecs és incentivar un consum eficient d’electricitat i que el consumidor tingui un paper rellevant en la descarbonització, i així aconseguir que l’import de la factura depengui «més de quan que de quant es consumeix» i que s’estalviï traslladant el consum cap a les hores vall, en lloc de les punta.

Els preus dels peatges i càrrecs seran diferents entre els períodes horaris, tant de potència com d’energia. En la potència, de dilluns a divendres els dies laborables la vall anirà de les 00.00 hores a les 07.00 hores, mentre que la punta serà de 08.00 hores a les 24.00 hores. Els caps de setmana i festius, el terme potència serà vall tot el dia.

Pel que fa al consum, es fixen tres trams horaris: punta, pla i vall. El període punta, en què el cost dels peatges i els càrrecs serà més alt, estarà comprès entre les 10.00 i les 14.00 hores i les 18.00 i 22.00 hores; el tram pla, amb un cost intermedi, se situarà entre les 08.00 i les 10.00 hores, les 14.00 i les 18.00 hores i entre les 22.00 i 00.00 hores; i la tarifa vall, la més barata de les tres, se situarà entre mitjanit i les vuit del matí i s’aplicarà durant totes les hores dels caps de setmana i festius.

Per això, el superregulador preveu que aquest «nou» model respecte a la resta de països d’Europa obri la porta a l’abaratiment del rebut de la llum per mitjà de «comportaments eficients» en el consum i incentivant el traslladar els consum d’electricitat de les hores de màxima demanda elèctrica (punta) a les de menys ús (vall), que reduirà la necessitat de fer noves inversions en xarxes.

Hores vall: el 95% més barat

En aquest sentit, destaquen que més del 50% de les hores de l’any són de les denominades vall, en què el consum és un 95% més barat que en punta. La CNMC entén que els estalvis a la factura poden ser més grans ajustant la potència de punta i vall a la nova estructura de peatges i càrrec i amb mesures com evitar simultanejar consums, és a dir, intentar no engegar diversos aparells alhora (per exemple, rentadora i cuina o planxa) -que podrien induir un estalvi d’entre 200 i 300 euros anuals per a un consumidor amb alt equipament elèctric-, cosa que li permetrà ajustar la potència contractada, o carregar el vehicle elèctric a la nit. Així, estima que traslladar 500 watts de la potència contractada del període punta al vall i el 10% del consum del període de punta als períodes pla i vall pot suposar per al consumidor un estalvi en el component regulat de la factura superior al 15%, amb un abaratiment en el rebut d’entorn del 7,5%. Un altre exemple d’estalvi per al regulador és una acció tan quotidiana com planxar, el trasllat de la qual fora del període punta al pla pot fer estalviar 38 euros a l’any.

A la CNMC són conscients que aquest nou model d’incentivar el consum en diferents hores pot suposar amb el temps una modificació la corba de càrrega del sistema elèctric, i no descarten revisar en el futur els períodes horaris. «L’objectiu és que sigui un procés dinàmic», van assenyalar les mateixes fonts, que, amb tot, van afirmar que no preveuen grans canvis en la corba de consum els pròxims dos anys. I què ha de fer el consumidor a partir de juny, en el cas dels consumidors de PVPC, les comercialitzadores de referència aplicaran els nous peatges i càrrecs per períodes horaris.

Per al mercat lliure, el comercialitzador haurà d’adaptar el preu del contracte per traslladar la variació del component regulat de la factura, però pot decidir com la trasllada. Amb el nou model, el consumidor domèstic no haurà de triar peatge ni càrrec, encara que haurà d’anar adaptant les seves potències contractades i les seves pautes de consum als nous períodes horaris.

No desprotegir el consumidor vulnerable

En el cas concret dels consumidors susceptibles d’acollir-se al bo social elèctric, la CNMC defensa que aquest canvi en el model «no serveixi per desprotegir el consumidor vulnerable», i recomana que es quedi en aquesta oferta i que no contracti més de 10 kW en cap dels períodes horaris. D’altra banda, la CNMC desplegarà accions perquè el consumidor estigui «format i informat» de cara a maximitzar aquest nou model de factura de la llum