La Comunitat de Madrid aporta 6.000 milions d’euros a les autonomies de menys renda dins el sistema de finançament autonòmic i Catalunya contribueix amb 2.070 milions més, segons un informe publicat ahir per la Fundació d’Estudis Economia Aplicada (Fedea). Les Illes Balears és la tercera i última comunitat que assisteix amb 462 milions al sistema. Els 8.532 milions que aporten aquestes tres comunitats –amb els 10.310 milions que proporciona l’Estat– sumen quasi 19.000 milions que arriben a les 13 comunitats autònomes restants de règim comú per compensar els seus menors recursos i finançar els serveis bàsics. L’informe de la Fedea assenyala Andalusia, les Canàries i Galícia com les principals beneficiàries de la solidaritat interterritorial.

La Fundació d’Estudis d’Economia Aplicada ha elaborat el document analitzant les dades corresponents a la liquidació definitiva del 2019 de les comunitats autònomes del règim comú feta el 2021. Madrid, Catalunya i les Illes Balears són les tres úniques comunitats amb saldos negatius (que contribueixen a finançar les comunitats més pobres).