La Llei de Barris ha permès fer 3.900 actuacions en143 barris de 117 municipis de Catalunya des de la seva aprovació el 2004. La iniciativa ha comptat amb una inversió conjunta de 1.123 milions d’euros. D’aquests, 582 milions, el 52% del total, han estat una aportació de la Generalitat. El 48% restant, corresponent a 541 milions d’euros, ha vingut per part dels ajuntaments. El percentatge mitjà d’execució dels projectes aprovats en aquest període ha estat del 84,5%. En les primeres convocatòries, el grau de compliment de les actuacions va superar el 95%, una xifra que ha caigut pràcticament fins al 60% en les darreres convocatòries per l’impacte de la crisi financera i sanitària.

La Llei de Barris aprovada el 2004 ha comportat una inversió conjunta entre la Generalitat i els ajuntaments de 1.123 milions d’euros en 3.900 actuacions a tot Catalunya. L’àrea metropolitana de Barcelona ha concentrat pràcticament el 60% de la inversió, ja que concentra una gran part de la població i una important «demanda dels barris».

La inversió conjunta en aquesta àrea ha estat de 628 milions d’euros per a 1.808 actuacions. El 66% del pressupost s’ha destinat en la millora de l’espai públic i els equipaments, mentre que un 12,1% s’ha destinat a la millora socioeconòmica.