Catalunya ha exportat productes industrials per valor de 19.500,6 milions d’euros el segon trimestre del 2021, el valor trimestral més alt aconseguit fins ara, que representa un augment del 52,2% en relació amb el mateix trimestre del 2020. Són dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya, que mostren que les vendes de productes industrials han augmentat en tots els grups: els d’alt contingut tecnològic han crescut el 3,8%, els de nivell mitjà-alt el 76%, els de mitjà-baix el 80,1% i els de nivell baix el 38,2%. Així, les exportacions catalanes d’alta tecnologia han aconseguit un valor de 2.388,8 milions d’euros el segon trimestre, un augment que es deu a les vendes de productes informàtics, electrònics i òptics (36, %), ja que els farmacèutics han reduït les seves vendes (-2,8%) en comparació del mateix període de l’any anterior.

Les vendes de productes industrials de nivell mitjà han aconseguit un valor de 8.900,7 milions d’euros en el segon trimestre de 2021, xifra que supera els valors previs a la crisi sanitària (76,0%).