Set de cada deu baby boomers catalans –nascuts entre 1957 i 1977- creu que la seva jubilació serà pitjor que la dels seus pares. Així ho indica l’estudi «La preparació de la jubilació a la generació del baby boom», publicada ahir per l’Institut BBVA de Pensions. Segons l’entitat, dos de cada tres enquestats reconeixen que estan «preocupats» o «molt preocupats» per la seva jubilació i opinen que, o bé s’hauran de jubilar més tard del que desitjaven, o bé percebran una pensió més baixa del que preveien. L’estudi revela que la mitjana d’edat a la qual es voldrien jubilar els baby boomers és de 63 anys, una xifra que afirmen que no canviaria encara que el Govern espanyol apliqués incentius per allargar la jubilació.

«Es tracta d’una generació que, entre la decisió de seguir treballant i gaudir del seu temps, prefereix la segona opció», explica la integrant del Fòrum d’Experts de l’Institut BBVA de Pensions i l’encarregada de presentar l’informa, Elisa Chuliá. «Els baby boomers busquen fer equilibris per tenir els ingressos suficients per cobrir despeses i gaudir del seu temps d’oci», afegeix. En aquest sentit,

Una cinquena part (19%) creu que no podrà assolir els anys de cotització necessaris per rebre una pensió completa. Pel que fa a la resta, un 60% sí que compta assolir-los, un 14% diu que ja els ha aconseguit, i un 8% no ho sap.

El BBVA indica que la majoria de la generació del baby boom té un desconeixement generalitzat sobre la quantitat que percebran en jubilar-se. En concret, el 74% admeten que no tenen una idea aproximada de quin serà l’import de la seva pensió. I entre els que afirmen saber-ho (el 26% restant), una tercera part no sap indicar un percentatge aproximat de què suposarà la seva pensió futura respecte al seu salari actual. Sobre això, més de la meitat dels entrevistats (54%) declara que la pensió pública serà el seu únic ingrés durant la jubilació, mentre que un 31% afirma que comptarà amb algun ingrés addicional.

Tot i que bona part dels baby boomers creuen que la seva jubilació serà pitjor que la dels seus pares, el 75% opina que la seva vida ha estat millor que la dels seus progenitors. També consideren que la vida dels seus fills és millor que la seva, el que els fa sentir com «uns transmissors de benestar». L’estudi es va elaborar a partir de 3.391 entrevistes online al conjunt de l’Estat entre finals de setembre i principis d’octubre.

Més de la meitat no té estalvis per quan deixi de treballar

Segons el BBVA, més de la meitat dels ‘baby boomers’ de Catalunya (53%) afirma no tenir estalvis per a la seva jubilació. El 39% indica que sí que en té, però ignora si seran suficients per cobrir les necessitats que els puguin sorgir. Així, només un 8% considera que el seu volum d’estalvi serà suficient per cobrir les despeses. L’entitat atribueix les dades a qüestions demogràfiques i a la cultura familiar a l’Estat.