L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha imposat cinc sancions per incompliments de la nova llei que regula els preus del lloguer, aprovada el setembre de 2020. Les multes s’han posat als municipis de Sant Adrià del Besòs, Cornellà de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet i Badalona, on s’han detectat les infraccions de no adjuntar l’índex del preu del lloguer al contracte o bé de sobrepassar la renda establerta d’acord amb els criteris de la llei. A banda d’aquestes cinc sancions, la Generalitat té 460 expedients oberts en relació amb incompliments de la norma. L’Agència de l’Habitatge ha detectat «certa desorientació» entre els propietaris –la llei pot quedar tombada pel TC- i defensen que, de moment, la norma és «plenament vigent».

Les primeres sancions tenen un import màxim de 6.000 euros, i dues d’elles ja han estat abonades. Pel que fa als 460 expedient oberts, l’Agència Catalana de l’Habitatge s’està fent càrrec dels 169 que corresponen a persones físiques. De la resta d’expedients oberts, 127 recauen sobre l’Agència Catalana de Consum –s’encarrega dels tràmits amb persones jurídiques- i 164 sobre els diferents ajuntaments que han demanat poder regular els lloguers. Dels 169 expedients que gestiona l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, ara mateix n’hi ha 14 d’incoats, és a dir, que només els falta rebre les al·legacions per part de la persona sancionada per proposar una sanció.

Pel que fa a la detecció d’incompliments en la norma, l’agència explica que la més comuna és a través d’inspeccions aleatòries que es fan a través dels contractes dipositats a l’Incasòl). Una altra via son denúncies per part dels arrendataris que detecten irregularitats en el contracte.