El conseller d’Economia, Jaume Giró, començarà la setmana que ve els contactes amb els grups parlamentaris sobre els Pressupostos del 2023. Igual com les d’aquest any, Giró espera que aquests comptes es puguin aprovar de nou en temps i forma, així que ha demanat «generositat» i voluntat «sincera» de negociació a l’oposició.

Aquestes declaracions s’han produït després de registrar l’informe d’orientacions pressupostàries, una espècie de full de ruta de cara a l’elaboració del projecte de llei de Pressupostos per al 2023. Destacant l’«elevada incertesa» en la qual hauran de desplegar-se, l’informe preveu que l’any que ve un 5% del finançament de nou deute es pugui obtenir al mercat, al qual la Generalitat no pot acudir des del 2012; i que vagi creixent fins a arribar al 20% el 2026. De totes, aquesta part depèn de l’autorització del ministeri d’Hisenda.

Un dels objectius és l’estabilització del volum de deute a finals de l’exercici actual, entorn dels 85.000 milions. Aquest any acabaria en 85.272 milions i al pic s’hi arribaria el 2025, amb un total de 85.909 milions. De tota manera, la càrrega financera anirà augmentant en els pròxims anys per la pujada prevista en els tipus d’interès, que el Banc Central Europeu (BCE) iniciarà el mes que ve. 

El Govern preveu tancar aquest any amb un dèficit d’1.592,8 milions d’euros, el 0,6% del producte interior brut (PIB), el doble de l’exercici anterior (0,3%). Aquest increment del desfasament de caixa, que en tot cas podria variar a causa de les incerteses existents es deurà a uns ingressos inferiors en 3.550 milions als liquidats el 2021, fins a 30.714 milions; i unes despeses que superen en un 0,4%, 129,7 milions, els d’exercici precedents, fins a 33.057,3 milions. Els ingressos superaran en un 3,2% els previstos inicialment aquest any gràcies a l’evolució de la recaptació per taxes, venda de béns i serveis i les transferències; i les despeses es redueixen el 5,1% respecte a l’estimat per les despeses d’una sola vegada executades el 2021 i que no es repetiran.

Tot això consta a l’informe entregat al Parlament en el qual s’inclouen les orientacions pressupostàries de l’Executiu català per primera vegada, tal com estableix la modificació del text refós de la llei de finances públiques. En aquest informe s’hi inclouen explicacions del marc econòmic, social i pressupostari relatiu al pròxim pressupost a presentar amb les seves prioritats.

Entre els elements que s’incorporen hi ha l’«elevada incertesa» dels impactes econòmics i fiscals de la inflació, la guerra a Ucraïna i l’evolució a mitjà termini dels tipus d’interès. L’Executiu català preveu un creixement de l’economia del 4,9% aquest any i del 2,9% el pròxim exercici, tal com va anticipar recentment. Està previst recuperar els nivells de PIB previs a la pandèmia l’any que ve.