El dèficit fiscal de Catalunya amb l’Estat es va elevar fins als 20.196 milions d’euros en 2019, un 8,5% del PIB, segons les estimacions realitzades pel Departament de Economia i Hisenda en un estudi assessorat per experts. Aquest percentatge és mig punt major que la mitjana des de 1986, element que demostra segons el conseller d’Economia i Hisenda, Jaume Giró, la situació d’«evident injustícia crònica, que és necessari recordar i denunciar». La dada és «una estimació», segons ressalten els autors de l’estudi, atès que des del 2016 l’Estat no ha remès a les comunitats autònomes informació concreta sobre l’evolució de les balances fiscals.

Giró va instar dijous el PSC a pressionar perquè el Ministeri d’Hisenda publiqui les balances fiscals i «que no sacrifiqui la transparència per la possible crispació que pot generar aquesta informació». «L’autogovern es basa a disposar dels recursos que es generen en el territori i la situació actual és el procediment més greu de control polític», va dir el conseller.

Segons els càlculs del Govern, Catalunya va aportar a l’Estat el 19,6% dels seus ingressos totals, mentre que va rebre el 13,4% de la despesa efectuada en el conjunt de l’Estat. L’estudi compara les dades amb els del 2016 i estima el corresponent a un 26% de la despesa que no es coneix.