Catalunya és la comunitat autònoma que més riquesa (221.787 milions) i més declarants (82.465) aporta a l’impost sobre el Patrimoni, que ingressa la Generalitat (546,5 milions d’euros). Segons l’estadística de l’impost sobre el Patrimoni publicada ahir per l’Agència Tributària, relativa a l’exercici 2020, els declarants catalans del tribut representen el 37,6% del total i la riquesa declarada per ells és el 28,8%. No obstant això, els declarants catalans no són els que consignen una major riquesa mitjana en el seu tribut: cada contribuent madrileny de l’impost declara un patrimoni mitjà de 10,34 milions d’euros, una quantitat que és quatre vegades superior a la mitjana dels catalans (2,6 milions).

Aquesta diferència no suposa als contribuents madrilenys un major pagament per aquest tribut, perquè a Madrid l’impost de Patrimoni està bonificat al 100% i el govern regional no ingressa res per aquest gravamen. A Catalunya, els 546,5 milions que ingressa la Generalitat per a les seves polítiques de despesa equivalen al 45% del que recapta el conjunt de les comunitats per a les seves respectives arques autonòmiques (1.203 milions d’euros en total).

A Madrid, per exemple, els 19.090 contribuents de l’impost (el 9% del total ) declaren una riquesa total de 201.825 milions (el 26,26% del total. Madrid té quatre vegades menys declarants que Catalunya, però el patrimoni total declarat és similar. Conclusió: la riquesa mitjana declarada a Catalunya per cada declarant (2,6 milions) és quatre vegades inferior al patrimoni mitjà de cada declarant madrileny (10,34 milions), segons l’estadística de l’impost de patrimoni publicada aquest dilluns per l’Agència Tributària. Per patrimoni mitjà, al capdavant hi ha Madrid (10,3 milions). En segon lloc, apareix Galícia (6,01 milions), a pesar que el nombre de contribuents per aquest impost a la regió és de 8.242, circumstància que s’explica pel domicili en la comunitat gallega del fundador d’Inditex, Amancio Ortega.