L'emancipació continua a la baixa entre els joves de 16 a 29 anys. Un informe de l'Observatori Català de la Joventut indica que actualment s'independitza el 15,5% del col·lectiu, d’acord amb les dades del tercer trimestre. El trimestre anterior eren el 16,3% i en el mateix període de l'any anterior el 19,7%. Així, s'ha registrat una baixada interanual de quatre punts.

L’any 2007 aquesta taxa estava al voltant del 30%, la proporció més alta al llarg d'aquest segle. Des de llavors ha perdut més de 15 punts percentuals. El Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC) ha fet una crida a prendre mesures per revertir la situació. Entre d'altres, reclamen una renda bàsica, regular el preu dels lloguers, més habitatge públic i posar fi a la precarietat laboral.

L’emancipació va començar a baixar amb força des de l'inici de la crisi econòmica del 2008 i a partir del 2015 havia oscil·lat al voltant del 24%. Tot i això, no havia estat inferior al 20% fins al 2020 i la tendència continua a la baixa. La taxa del 15,5% que apunta el darrer informe de l'Observatori torna a ser la més baixa del segle per vuitè mes consecutiu.

Creix la contractació temporal

L'informe també exposa la situació laboral dels joves. En concret, apunta que la taxa d'ocupació creix amb força el tercer trimestre i se situa en el 48,6%, gairebé cinc punts percentuals per sobre del mateix trimestre de l'any anterior.

En paral·lel, però creix la temporalitat i és que la contractació temporal arriba al 53,4% de les persones joves assalariades. L'increment és de 8,8 punts percentuals en comparació amb el mateix trimestre del 2020 (44,6%) i de 6,2 punts respecte al segon trimestre del 2021 (47,2%). A més, hi ha una gran diferència amb els majors de 30 anys, on la temporalitat afecta el 15%.

Sí que baixa l'atur juvenil i ho fa per sota del 20%. En el tercer trimestre es va situar en el 19,4%, mentre que fa un any estava en el 25,3%. L'estudi apunta que això fa pensar que el pitjor moment de la crisi econòmica vinculada a la pandèmia podria haver passat. D'altra banda, el 4,6% de la població activa jove fa més d'un any que busca feina.

El CNCJ ha reclamat un compromís per dignificar la situació laboral dels joves a través d’una regulació que eviti la contractació precària per temporalitat no volguda, les situacions de falsos autònoms o la no remuneració de les pràctiques.