Què passa si m'ha tocat estar en una mesa electoral i no hi vaig?

Les persones que no es presentin sense un impediment justificat s'exposen a una multa o una pena de presó

La butlleta amb els candidats d'una formació durant unes eleccions

La butlleta amb els candidats d'una formació durant unes eleccions / Redacció

Andrea Izquierdo

Andrea Izquierdo

Poblacions com Manresa ja permeten consultar si s'ha estat seleccionat per estar en una mesa electoral en les eleccions municipals d'aquest 28 de maig. Des de la majoria d'edat fins als 70 anys, és obligatori formar-hi part si s'ha estat triat pel sorteig que l'Ajuntament du a terme quan s'apropen els comicis. L'ens tria el President, Vocals i Suplents, i qui no s'hi presenti el dia de les eleccions, s'exposa a una pena de presó o una multa, segons el Ministeri d'Interior.

En concret, el procediment estableix que, un cop triats per sorteig, les persones seleccionades rebran una notificació en un termini de 3 dies. Aquesta ha de venir acompanyada d'un manual d'instruccions que explica els detalls de la tasca que aquestes persones hauran de dur.

Què passa si no hi puc anar?

En cas de no poder assistir-hi, sempre per motius justificats i documentats, les persones que hagin estat designades han d'al·legar-ho les causes per les quals no poden dur a terme la seva funció a la Junta Electoral de la Zona en un termini de set dies. Aquesta institució resoldrà la petició en un termini de cinc dies i ha de comunicar la substitució al primer suplent.

Si, posteriorment, qualsevol dels designats està en indisposició d'anar-hi per una causa justificada, ha de comunicar-ho a la Junta Electoral de la Zona, com a mínim, 72 hores abans dels comicis. En cas de sorgir un imprevist passat aquest termini, l'avís ha de fer-se de forma immediata abans de l'hora de la constitució de la mesa.

En cas de trobar-se en aquesta situació, la Junta haurà de comunicar la substitució al suplent o nombrar-ne un altre, si fos precís.

El President, Vocals i Suplents que no compleixin amb aquesta obligació s'exposa a una pena de presó de tres mesos a un any o una multa de sis a vint-i-quatre mesos.