S'acosten les eleccions municipals, que es duran a terme el 28 de maig , i des d'avui ja és possible consultar a la web de l'Ajuntament de Manresa la composició de les meses electorals. Aquest migdia s’ha celebrat el Ple municipal extraordinari per fer el sorteig públic de constitució de meses, amb la presència dels regidors i regidores de la corporació municipal al Saló de Sessions. Des d’avui mateix, tothom qui ho desitgi ja pot comprovar si haurà de formar part d'alguna de les meses. Es pot fer accedint a aquest enllaç, consultant les dades del cens electoral, per a la qual cosa s’ha d’introduir el document d’identitat i la data de naixement. El sistema, a banda d'indicar el lloc de la votació de cada ciutadà o ciutadana, també l'informarà sobre si ha estat designat membre d'una mesa.

Quantes meses hi ha a Manresa?

En el sorteig d’aquest migdia, s’han escollit un total de 738 persones, a les quals se’ls notificarà personalment, a partir d’avui mateix, que han estat elegits com a presidents, vocal primer, vocal segon, o bé suplent. A Manresa hi haurà un total de 82 meses electorals, distribuïdes en 20 col·legis.

De les 738 persones escollides per sorteig, finalment a les meses només n’hi quedaran un terç (un president, un vocal primer i un vocal segon a cada mesa). Per a cadascun dels càrrecs també s’han designat dos suplents. Tant titulars com suplents s’hauran de presentar al seu col·legi el dia de les eleccions a les 8 del matí.

El cens electoral de Manresa per a aquests comicis és de 52.263 votants. D’aquests, han entrat al sorteig d’aquest matí un total de 39.390 persones, que són les que complien els requisits: tenir entre 18 i 70 anys, estar empadronats a Manresa i disposar del títol de batxillerat, FP2 o superior, en el cas dels presidents, o EGB, ESO, FP1 o superior, en el cas dels vocals.

La condició de membre de la mesa electoral té caràcter obligatori. Si la persona té cap excusa justificada documentalment que li priva d'acceptar el càrrec, disposarà de set dies a partir de la recepció de la notificació per presentar l'al·legació corresponent davant la Junta Electoral de Zona, situada als Jutjats de Manresa (carrer Arbonès, 29), en horari de 9 a 14:30 hores, o al telèfon 93 693 04 35.

Et pot interessar:

Si no es presenta per exercir les funcions que té assignades, les abandona sense causa legítima o deixa de complir sense causa justificada les obligacions d'excusa o avís que imposa la Llei Orgànica del règim electoral general, incorrerà en la pena d'arrest major i multa econòmica, segons estableix l'esmentada llei orgànica.