La candidatura Fem Manresa, impulsada per la CUP, EUiA i Som Alternativa, ha fet públic el programa electoral amb què concorre a les eleccions municipals del proper diumenge. El document inclou les 25 propostes que havia fet públiques i, seguidament, desenvolupa totes les línies programàtiques que pensa defensar els propers quatre anys.

Les propostes de Fem Manresa s'articulen al voltant de cinc eixos programàtics que s'han concretat en cinc grups de treball, casdacun dels quals ha realitzat una trobada oberta: Dret a una vida digna, Feminismes, Dret a la ciutat, República i Dret al treball. A partir de la feina d'aquests grups i de les trobades, la candidatura ha elaborat el programa que ara es pot consultar.

A banda de les 25 propostes ja presentades, al programa s'analitza la situació actual de la ciutat, marcada pels diferents equips de govern. En aquest sentit, Fem Manresa destaca que «independentment del color polític, han dut a terme polítiques continuistes que no han servit per solucionar les problemàtiques socials de la ciutat». Després d'analitzar-les, el programa de la candidatura proposa un seguit de solucions que passen per prioritzar les polítiques socials, per garantir els drets de totes les persones, per assegurar els drets laborals, per implementar una ciutat amable i accessible i per fer de Manresa un referent en la protecció dels valors republicans. L'adreça per accedir al programa és femmanresa.cat/programa. Ahir, no va anar una estona.