Esquerra i Junts per Manresa van rubricar ahir, al parc de la Seu, l'acord de govern 2019-2023 que farà avui alcalde durant un any Valentí Junyent, que, com a màxim el 20 de juny del 2020, haurà de traspassar la vara de comandament a Marc Aloy, guanyador de les eleccions per 10 vots de diferència. L'acord inclou compromisos com el de «reformular el paper que han de jugar les carreteres de Vic i de Cardona».

El pacte signat ahir no inclou una estructura de govern ni l'atribució de regidories sinó que obliga les dues formacions a posar-se d'acord per fer-ho.

Sí que explicita que, durant l'any que Junyent serà alcalde, Aloy serà primer tinent d'alcalde i regidor de Presidència.

No queda per escrit que Ju-nyent faci el mateix d'aquí a un any. El pacte sí que diu que el cartipàs es distribuirà «de manera equitativa i equilibrada».

L'Acord de Govern per a Manresa 2019-2023 compromet les dues formacions, que sumaran 16 dels 25 regidors municipals, a desenvolupar un Pla de mobilitat integral i amb caràcter supramunicipal, que prioritzi el transport públic, l'espai per als vianants i «els modes de transport sostenibles enfront del vehicle privat, i que tingui en compte també els nous vehicles de mobilitat personal».

A banda de reformular les car-reteres de Vic i de Cardona, també anuncia canvis al carrer Guimerà «per oferir un millor espai públic per als vianants».

Alguns dels altres compromisos que inclou són:

- Establir un nou model de recollida de residus per assolir un mínim del 60% de recollida selectiva.

- Construir aparcaments dissuasius a la ciutat.

- Obrir la ciutat al riu i millorar els parcs perquè siguin diversos, atractius i innovadors, posant un èmfasi especial en el parc del Cardener i el parc de Puigterrà.

- Centralitzar els serveis de promoció econòmica de l'Ajuntament.

- Desenvolupar el polígon del Pont Nou i el Parc Tecnològic.

- Implantar i desenvolupar el pacte contra la segregació escolar a Manresa.

- Un pla de xoc per millorar els edificis de les escoles públiques i aconseguir una ubicació definitiva per a l'escola Valldaura.

- Millorar l'atenció als usuaris dels serveis socials municipals.

- Atendre la demanda de places de residència públiques per a gent gran i garantir l'assistència domiciliària a persones dependents d'edat avançada.

- Inversió d'1 milió d'euros anuals per millorar la qualitat de l'espai urbà i reforçar la neteja viària.

- Compromís inequívoc amb les llibertats nacionals i contra la repressió de l'Estat espanyol.