26 de gener de 2018
26.01.2018
40 Años
40 Años
Intercol·legial Tècnica del Bages 

Administració local: Unifiquem criteris

27.01.2018 | 07:08

La Llei 38/1999 d´Ordenació de l´Edificació (LOE) és la llei que estableix els àmbits competencials dels arquitectes, arquitectes tècnics, enginyers industrials i enginyers tècnics industrials. En funció de l´ús de l´edifici i de la intervenció que s´hi fa, determina qui pot projectar i fer la direcció facultativa de les obres d´edificació.
L´administració local, a l´hora de fer contractacions externes i assignar quins seran els tècnics per dur a terme treballs de projectista i direccions d´obra, es basa en la LOE, però desafortunadament aquesta admet matisos interpretatius, els quals es reflecteixen en el dia a dia, i en funció del terme municipal on ens trobem que pot haver-hi variacions en l´elecció de la titulació de tècnic.
És per aquest motiu que la Intercol·legial Tècnica del Bages creu necessari que s´estableixin uns criteris generals que regeixin les contractacions dels ajuntaments a l´hora d´escollir el tècnic més adient a l´hora de desenvolupar una feina per la seva titulació i bagatge professional, i que puguin servir de guia a tots els termes municipals de manera general i unificar criteris. La finalitat és aconseguir una qualitat en el producte adaptada a les necessitats i especificitats cada vegada més grans dels tècnics. En aquest sentit, a través del visat col·legial, els col·legis validen la competència professional del tècnic i l´adequació de la documentació a la legislació vigent.
Una altra línia tant o més important, i vist que el món de l´edificació és complex i tots els intervinents tenen un paper molt rellevant, és que creiem que els equips pluridisciplinaris donen un salt qualitatiu molt important. Aquest factor s´ha de considerar com a criteri de solvència tècnica superior, ja que té una visió més àmplia i a la vegada més detallada en tots els camps, i obté un producte més acurat. Combinacions d´arquitectes tècnics amb enginyers, d´arquitectes amb enginyers tècnics, arquitectes tècnics amb arquitectes, etc.
També cal treballar per unificar criteris en les llicències d´obres majors i menors. Quan els tècnics sol·liciten llicències als ajuntaments, depenent del terme municipal on es troben, el contingut i la forma requerida varia. Som conscients que cada ajuntament té els seus plans d´ordenació urbanística municipals i les seves ordenances pròpies, però això no ha de ser impediment per poder unificar criteris, ja que malgrat la ubicació territorial les construccions acaben tenint un mateix factor comú. D´aquesta manera, facilitaria molt la feina dels tècnics i evidentment suposaria un benefici per als promotors i ciutadans a l´hora d´agilitzar els seus tràmits davant l´administració.
Des de l´Oficina de Gestió Empresarial de la Generalitat (OGE), s´està treballant per la simplificació i unificació dels tràmits necessaris per a la implantació d´activitats empresarials al territori mitjançant diversos grups de treball en els quals participen tècnics de les corporacions locals i col·legis professionals. Els col·legis professionals que configuren la Intercol·legial Tècnica del Bages, Arquitectes Tècnics, Arquitectes, Enginyers Industrials i Enginyers Tècnics Industrials, col·laboren de forma activa en el grup de treball que s´encarrega de la unificació dels procediments i tràmits necessaris per als permisos d´obres. L´objecte del treball és definir les bases de referència unificada, per tal que les corporacions locals que hagin d´adaptar les seves ordenances i procediments al que marca la legislació de govern digital, ho puguin fer de forma simplificada i unificada.
La Intercol·legial Tècnica del Bages creu fermament que si s´unifiquen criteris, tant en l´àmbit competencial dels tècnics com en la potenciació dels equips pluridisciplinaris, i dins l´àmbit de les llicències d´obres, obtindrem un context general més homogeni que beneficiarà els usuaris finals de les edificacions, i representarà un petit granet més de sorra en l´economia del país.
Els tècnics no han de ser obligatoris dins el procés de l´edificació, sinó necessaris per als ciutadans.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook

Més informació

Enllaços recomanats: Premis cinema