El mòbil s’ha convertit en el canal més utilitzat, des que va començar l’any, pels nous clients que s’han donat d’alta per mitjà dels canals digitals de BBVA. El mes de juliol, el percentatge d'altes mòbils va ser un 26% superior a les altes registrades a la pàgina web. Avui dia, tres de cada deu nous clients de BBVA es donen d'alta a través de canals no presencials.

BBVA és el banc pioner a l’Estat espanyol que permet obrir un compte a través de canals digitals des del 2015. El servei, al principi únicament disponible a través del web, es va completar el novembre del 2016 amb l'alta mòbil, la primera solució d'aquestes característiques llançada per una entitat bancària. El mòbil, de fet, s'ha convertit des que va començar l’any en el canal favorit dels nous clients digitals. En aquest període, les altes mòbils superen un 13% les registrades a la pàgina web. I el mes de juliol el percentatge va créixer de manera destacada, ja que les altes a BBVA via mòbil van superar un 26% les del canal web.

El sistema d'alta per canals digitals consta d'una verificació dels documents que acredita la identitat del titular, completada amb la identificació biomètrica de l'interessat a fer-se client, amb una fotografia i un vídeo. Un procés que està disponible en l’app i a la web de BBVA, tant per a comptes de particulars, tinguin un o dos titulars, com per a autònoms.

Facilitats per canviar de banc

Una de cada tres noves altes de clients del banc a l’Estat espanyol es fan en canals digitals. No obstant això, ser client d'una nova entitat financera podria comportar, en molts casos, algunes gestions addicionals.

BBVA facilita les gestions addicionals que ha de realitzar un client del banc quan necessita portar els seus ingressos o les seves despeses al nou compte. El «Servei Mudança» permet al client redomiciliar els seus rebuts en format digital, la qual cosa li facilita la gestió dels seus pagaments. Aquesta és una funcionalitat que ha estat molt ben rebuda per part dels usuaris. Des de gener fins ara, BBVA ha tramitat 60.000 sol·licituds de redomiciliació de rebuts per canals digitals.

D'altra banda, també es fa molt més senzill gestionar els ingressos que té. Els clients amb nòmina poden sol·licitar per l’app i el web el document que han de portar a l’empresa per demanar el canvi de compte de la seva nòmina. També els pensionistes poden consultar o sol·licitar la informació per cor-reu electrònic per saber com domiciliar la seva pensió a BBVA.

A més, aquesta eina és molt útil per a aquelles persones amb ingressos recurrents, com per exemple el cobrament d'un lloguer d’un habitatge. En aquest cas, pot sol·licitar el document per lliurar al pagador, informant del canvi en el número de compte.