Des de fa unes setmanes, BBVA permet als clients signar diferents operacions bancàries utilitzant la biometria registrada en el seu dispositiu mòbil. Raúl Navarrete ha estat un dels responsables de la seva implementació.

Quins avantatges té la signatura biomètrica? 

És un procés ràpid, segur i còmode, que evita els contratemps que pot generar la falta de cobertura o localització que poden ocasionar els missatges curts. Aquest sistema ofereix als nostres clients tots els avantatges d’aquesta tecnologia en les seves operacions financeres, prevalent la comoditat i brindant seguretat, així com la millora en l’experiència que ofereix l’app de BBVA.

En quines operacions es pot usar aquest sistema?

En algunes de les operacions més comunes que els clients de BBVA realitzen, com són el pagament en comerços en línia, apagar o encendre les targetes o consultar el CVV. Sobretot la família de targetes Aqua es veuran beneficiades amb la implantació de la signatura amb biometria.

I en quines encara no està permès?

Les operacions bancàries que encara no permeten l’ús de biometria i que han de ser realitzades a través de SMS són les regulades per PSD2 com són les transferències, la consulta de moviments més enllà dels tres mesos o l’accés al banc a través de canals digitals cada 90 dies. 

La previsió és que la signatura amb biometria per aquestes operacions pugui estar activa al llarg del 2021.

Per què van decidir afegir el sistema de signatura biomètrica per a les operacions bancàries? 

Vam dur a terme un estudi basat en entrevistes en profunditat amb clients i no clients a tot l’Estat espanyol sobre seguretat i els diferents mètodes d’accés. Una de les conclusions que vam extreure va ser que el mètode de signatura ideal per als usuaris havia de combinar i equilibrar comoditat amb seguretat, així com confirmació per part de l’entitat del tràmit o operació.

No és la primera experiència de BBVA amb la biometria, oi?

Així és. Els nostres clients ja estan bastant familiaritzats amb la biometria, ja que vam ser pioners amb aquest sistema. Gràcies a l’aliança amb Veridas, empresa líder en l’àmbit de la verificació digital de la identitat, des de l’any 2016 qualsevol persona pot obrir un compte amb el mòbil de manera totalment digital només fent-se una selfie i atenent a una videoconferència. Aquest servei, Alta Immediata, va ser llançat fa cinc anys i, des de llavors fins a finals d’abril d’aquest 2021, més de 700.000 usuaris han utilitzat aquest sistema per a fer-se clients de l’entitat.