La secretaria general de l'Esport i de l'Activitat Física ha acordat amb el sector esportiu català l'impuls d'un pla nacional per a la reactivació de l'esport i l'activitat física a Catalunya davant dels efectes de la Covid-19. Un gran acord de país, integrat per administracions i entitats, que tindrà per part del Govern la injecció de 61,5 milions d'euros el 2020 en forma de subvencions, programes i línies de finançament per preservar l'activitat esportiva i la viabilitat dels agents que la fan possible.

El secretari general de l'Esport, Gerard Figueras, ha presidit la primera reunió de la Mesa Sectorial de l'Activitat Física i l'Esport de Catalunya, en la qual van participar telemàticament una setantena de representants del món federatiu, associatiu, institucional, públic, privat i professional, amb l'objectiu de formalitzar un Pla Nacional, una «resposta global, tenint en compte la diversitat del sector», que aglutini i coordini el conjunt d'accions i mesures a realitzar tant per part de les administracions públiques, Generalitat, diputacions i ajuntaments, com del teixit esportiu, i contribuir de forma conjunta a la reactivació d'aquest sector.

«La constitució d'aquesta mesa ens diu que el sector esportiu català vol anar unit» per fer front a la situació, ha expressat Gerard Figueras, per a qui el pla serà un document viu que anirà incorporant les aportacions que hi facin els agents esportius, «amb noves mesures, tan immediates com a mitjà i a llarg termini, en l'àmbit econòmic però també esportiu. Hem de reivindicar la importància que té l'esport en la societat i la que pot exercir per a la recuperació en el vessant de salut i econòmic del país quan deixem enrere la pandèmia. Com més recursos destinem a l'esport, tindrem una ciutadania més sana», va reblar.

Després de recordar les mesures ja adoptades i en marxa per la Generalitat de Catalunya fins avui per garantir la continuïtat dels programes, línies d'actuació i activitats esportives, Gerard Figueras ha volgut compartir amb el sector la resta del contingut d'un pla que inclou un nou paquet de mesures econòmiques i jurídiques previstes. Aquestes passen, en primer lloc, per la injecció per part del Govern al conjunt del teixit esportiu de Catalunya durant l'any 2020 d'un total de 61.571.000 euros, dels quals 51.571.000 es vehicularan a través de programes i subvencions adreçats al teixit esportiu i 10 milions a través de crèdit directe a entitats esportives entre el Consell Català de l'Esport i l'Institut Català de Finances.

Desconfinament esportiu

En paral·lel , aquesta mesa sectorial vol abordar altres mesures, com ara les referents al desconfinament esportiu i a la coordinació entre el món públic i privat de l'esport del país. D'una banda, tenint en compte la diversitat de casuístiques que hi ha. Això implica valorar si es podran (i com) reprendre les competicions esportives federades i escolars de la temporada 2019-2020 a Catalunya; el retorn als entrenaments dels esportistes d'alt nivell tant en els seus propis clubs com en els centres de tecnificació, i l'afectació als grans esdeveniments esportius.

Finalment, la secretaria general de l'Esport i de l'Activitat Física proposa diverses mesures, que caldrà sol·licitar al Consejo Superior de Deportes, com ara el no cobrament de les quotes bancàries de les operacions de finançament que ja tinguin contretes les entitats esportives mentre no puguin recuperar l'activitat; la creació d'una línia d'ajuts específica per als treballadors autònoms del sector de l'activitat física i l'esport; la creació d'un tipus d'IVA esportiu del 10% en relació amb la prestació de serveis; transferir directament a les comunitats autònomes una part de la recaptació de l'Estat a través de loteries, jocs i apostes per poder disposar de més recursos; la deducció en la declaració de l'IRPF de la totalitat de les quotes abonades pels associats i abonats a qualsevol tipus de centre esportiu; la supressió de l'IVA en obres i inversions que facin entitats esportives sense ànim de lucre; l'ampliació de les desgravacions fiscals per a empreses patrocinadores d'entitats esportives i esdeveniments esportius, i l'impuls de legislació específica per al mecenatge esportiu, així com també el compromís institucio-nal i la contribució econòmica del Consejo Superior de Deportes per tal de finançar els grans esdeveniments esportius.