? El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) d'ahir va publicar la flexibilització de determinades restriccions d'àmbit estatal que permeten a les piscines, a partir de demà, «la pràctica esportiva individual o aquelles pràctiques que es puguin dur a terme per un màxim de dues persones, sempre sense contacte físic i mantenint les mesures de seguretat i protecció i la distància de dos metres». De la mateixa manera, en la divisió per carrers, «s'habilitarà un sistema d'accés i control que eviti l'acumulació de persones» i que respecti el 30% de la capacitat de la instal·lació.