Grima va parlar sobre la seva experiència quan va ser mare i com l'empresa li va donar suport. Va fer un repàs de la seva particular "cursa d'obstacles" que va viure per aconseguir el lideratge a Caixabank com a Directora de banca de Particulars de la Direcció Territorial de Catalunya de CaixaBank .