Carnestoltes i carnaval són dues paraules que tenen orígens diferents. En català, les podem utilitzar totes dues, però cal que sapiguem d'on vénen i què les diferencia.

Segons el Gran Diccionari de la Llengua Catalana (GDLC - diccionari.cat), el carnaval (de l'italià carnevale, procedent de l'antic carnelevare, compost de carne i levare 'llevar, treure', pel fet de celebrar-se al començament del dejuni i l'abstinència quaresmals) és el període de divertiments públics que precedeix l'època d'austeritat i de penitència de la quaresma (en aquesta celebració hi conflueixen costums i festes molt antics, heterogenis i diversos, propis de diferents moments de la civilització).

El carnestoltes, també segons el GDLC, (del llatlí carnes toll?tas 'carns llevades' el darrer dia abans de la quaresma) és el nom habitual del carnaval als Països Catalans i també designa el ninot de palla vestit amb roba que hom penja per finestres, balcons i places públiques durant el carnestoltes i que és cremat el darrer dia.

Per tant, l'ús de carnestoltes i carnaval per nombrar la festa i les rues és correcta, tot i que el primer és el que té més tradició a casa nostra.