El Col·legi d'Advocats de Manresa ha constituït el comitè executiu de Joves Advocats Manresa. El 2019, la junta del col·legi, amb especial implicació del degà, Abel Pié, va impulsar la creació d'aquest grup, ara ja constituït. El comitè executiu està presidit per l'advocada Pilar Ana Garcia Rius.

Segons explica el mateix grup, integrat a l'organigrama del Col- legi d'Advocats, la seva finalitat principal és que els joves advocats i advocades participin en l'activitat del col·legi i representar-los davant del mateix col·legi, de les organitzacions i associacions d'àmbit nacional i estatal i davant l'Administració de Justícia; en la defensa i reivindicació dels seus interessos, i també estudiar i fer propostes de temes que preocupen l'advocacia jove, com, per exemple, l'excés i desenvolupament del torn d'ofici, la imatge de l'advocacia davant dels ciutadans, una adequada formació contínua, l'establiment i consolidació dels nous advocats, entre d'altres.

El col·legi manresà ja havia tingut una agrupació de joves, però ara estava inactiva. Tot i això, el reconeixement de la feina de l'anterior comitè executiu ha permès que el nou grup s'incorpori, com a membre de ple dret, a Joves Advocats de Catalunya amb representació a la Junta de Govern.

El comitè, en paraules de la seva presidenta, inicia el projecte amb il·lusió, compromís i responsabilitat, amb l'objectiu de promoure que els joves participin i es beneficiïn de l'activitat del grup, facilitar els primers anys d'exercici professional als seus agrupats.