Es creu que la vespa asiàtica va arribar a Europa a través d'un vaixell de mercaderies que va viatjar de Xina a Bordeus (França). A partir d'aquí es va anar estenent pel país veí fins que l'any 2012, després d'algunes observacions al nord-est de Catalunya i a la Vall d'Aran, la Generalitat va creure necessari fer-ne un seguiment.

Actualment les zones amb més nius detectats i, per tant, amb més presència de la vespa asiàtica són la Garrotxa i el Ripollès perquè són zones més humides, més semblants a les del sud-est asiàtic. Tot i això, i contràriament al que va passar a França, aquí la vespa asiàtica també s'ha establert en zones de clima mediterrani, el que fa pensar que no hi haurà cap altra opció que conviure-hi.