L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha convocat una borsa d'agents de Policia Local. La convocatòria de la borsa de treball es va aprovar el passat 7 de setembre per part de la Junta de Govern Local i les instàncies per participar en el procés per formar-ne part es poden presentar des d'avui, després que ahir es publiquessin les bases al BOP, al DOGC i també a la pàgina web municipal des d'on es poden descarregar les bases de la convocatòria així com també la instància i la declaració jurada necessàries per presentar-s'hi. El termini per presentar la sol·licitud finalitza el 19 d'octubre.