No és el primer cop que el rànquing elaborat per la revista Nature ha posicionat l'Institut de Ciències Fotòniques i l'Institut de Ciència de Materials de Barcelona com dues de les millors institucions d'investigació a escala mundial, un reconeixement que també ha corroborat l'estudi Mapping Scientific Excellence.

La revista ha informat que el seu índex de publicacions ofereix una visió global dels resultats de la investigació d'institucions basades en l'anàlisi dels articles publicats.

L'índex Nature és una classificació centrada en la recerca que recull les publicacions d'una reduïda selecció de revistes acadèmiques de Ciències Naturals que pertanyen tant al Grup Nature com a d'altres editorials. Les revistes analitzades fan referència i s'agrupen a quatre àrees temàtiques : Química, Ciències de la Terra i del Medi Ambient, Ciències de la Vida i Ciències Físiques.

Malgrat que representen menys d'1 % de les revistes indexades a la base de dades Web of Science (WoS), aquestes publicacions acumulen el 30 % de les citacions globals en aquests camps. Les revistes han estat seleccionades per grups de científics en actiu sense cap vinculació amb el grup de publicacions de Nature.

L'Índex Nature presenta els últims resultats de la investigació per institució i país, ja que s'hi poden consultar indicadors generats a partir del nombre de publicacions dels darrers 12 mesos (l'actualització és mensual).

Fa més de mig segle, Eugene Garfield va crear l'Science Citation Index (SCI), el primer sistema per seguir les citacions en la literatura científica. Per celebrar l'aniversari Nature va publicar un article amb els 100 articles científics més citats a la plataforma Web of Science (WoS).