L'Ajuntament de Manresa ha aprovat un protocol que facilita eines de suport i pautes d'actuació en cas d'agressió als treballadors dels serveis municipals que presten una atenció directe al públic. Algunes d'elles, com és el cas de serveis socials, estan sotmeses a situacions de tensió que en certs casos deriven en incidents d'amenaces, d'agressivitat i en algunes ocasions de violència física.

Amb el protocol de Prevenció i Gestió d'Agressions es vol prevenir i gestionar adequadament aquestes situacions de conflicte i agressivitat. S'entén per agressió tots aquells actes que atempten contra la seguretat dels professionals i que poden ser amenaces, coaccions, injúries, vexacions, calúmnies o lesions.

El document ha estat consensuat i validat pels representants del Comitè de Seguretat i Salut del consistori i la Junta de Govern. També preveu la creació d'una comissió de seguiment amb la participació de responsables tècnics de les diverses instàncies municipals implicades i dels representants sindicals.

El protocol té 10 línies d'actuació que fan referència a accions de prevenció, formació, actuació, protecció, suport, post agressió, registre, informació i difusió i sensibilització. L'aplicació del protocol no només se centra a situacions de violència als centres de treball, sinó als que es puguin produir per la seva activitat laboral fora dels centres de treball.