L'Ajuntament de Manresa ha aprovat el Protocol de Prevenció i Gestió d'Agressions al personal dels serveis municipals. El document, que ha estat consensuat i validat pels representants del Comitè de Seguretat i Salut del consistori i la Junta del Govern Local, té l'objectiu de prevenir i gestionar adequadament les situacions de conflicte i agressivitat als centres i serveis municipals.

El protocol facilita eines de suport i pautes d'actuació als treballadors que atenen els ciutadans, sobretot els de Serveis Socials. En el document s'especifica que es considera «agressió» tots aquells actes que atempten contra la seguretat dels professionals i que poden ser amenaces, coaccions, injúries, vexacions, calúmnies o lesions.

Si la incidència és molt greu, el document preveu la possibilitat que l'usuari pugui deixar de rebre l'ajut social. El protocol aprovat presenta 10 línies d'actuació principals que responen a la voluntat de l'Ajuntament de Manresa de no tolerar cap tipus de situació violenta cap el seu personal i impulsar totes les accions i mesures de prevenció per evitar-les.

El protocol també inclou la creació d'una comissió de seguiment amb la participació i coordinació de responsables tècnics de les diverses instàncies municipals implicades i dels representants sindicals.

Així mateix , queda definit l'àmbit d'aplicació del protocol, que no només se circumscriu a les situacions de violència als centres de treball, sinó també les que es puguin arribar a produir per la seva activitat laboral fora dels centres de treball, incloses les que siguin fora de la jornada laboral i els danys de què puguin ser objecte els béns del personal afectat i dels mateixos centres.

En l'apartat de prevenció, el protocol estableix que els centres de treball han de tenir les mesures de seguretat apropiades. Les instal·lacions han d'estar dotades de sistema d'alarma, control d'accés a la recepció i una distribució del mobiliari que garanteixi la seguretat. Pel que fa a la formació, hi haurà una formació específica en temes de protecció.